Artigas Advocats | Rosa Artigas
9619
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-9619,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-artigas,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Currículum Rosa Artigas Porta

Advocada i titular del despatx

artigas@artigasadvocats.com

Advocada en exercici des del 8 febrer de 1994, habilitada per exercir en la Jurisdicció de menors i inscrita a l’Elenc del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de Barcelona.

Titular del Despatx “ARTIGAS ADVOCATS” obert al Carrer Girona nº2, 3er.1ª de Granollers, especialitzat en dret civil i especialment en dret de família.

FORMACIÓ ACADÈMICA

 1. Licenciatura dret: 1989-1993 a
 2. Memòria Licenciatura, realització de tesina: “Atribució de l’habitatge familiar en situacions de crisi matrimonials”, i obtenció del títol de grau de licenciatura obtenint excel·lent per unanimitat, el 10 de juliol de 1997, dirigida pel Dr. Agustín Luna Serrano.
 3. Cursos de doctorat acabats i treballs iniciats sobre la liquidació del règim de separació de béns i protecció de creditors.

ACTIVITAT DOCENT ACTUAL

 1. Professora associada del Grau en dret de família, Universitat Pompeu Fabra (en l’actualitat i des de 2018).
 2. Membre professorat Master de dret de família, Universitat Pompeu Fabra (en la actualitat i des de 2012).

ACTIVITAT DOCENT REALITZADA

 1. Coordinadora i professora docent del Postgrau en dret de la persona i de la família en el Col·legi d’advocats de Granollers (des de 2013 i fins el juny 2020).
 2. Professora associada en el departament de dret civil de la facultat de dret de UAB impartint l’assignatura de dret de registral i llibre cinquè del codi de família (drets reals) en la facultat de dret de UAB, 2007-2008.
 3. Professora associada en el departament de Dret civil de la facultat de dret de UAB impartint l’assignatura de dret de danys en la facultat de dret de UAB, 2006-2007.
 4. Professora associada en el departament de Dret civil de la facultat de dret de UAB impartint l’assignatura de dret privat de Catalunya, 2005-2006.
 5. Professora col·laboradora en el Departament de Dret civil al Centre Docent d’Ensenyament Superior de l’Abat Oliba anys 1996-1997 i 1997-1998 en els cursos de tercer (dret d’obligacions i contractes) i de cinquè (dret de família i successions).
 6. Professora col·laboradora en el Departament de Dret civil a la UB en els anys: 1994-1995; 1995-1996 i 1997-1998.
 7. Professora en l’escola de pràctica jurídica de Barcelona en dret civil (Carrer Castillejos 1998-1999).

PONÈNCIES IMPARTIDES

a) Ponent en la I Edició del curs pràctic de Dret Civil Català 2021 organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana “Els processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord”.
b) Ponència en el curs d’especialització lletrada en violència de gènere organitzat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’advocats de Catalunya: “Ruptures famíliars. Incidència de la violència en les mesures civils. La coordinació dels procediments penals i civils. Les mesures civils de l’ordre de protecció i la seva incidència en el procediment civil”; cursos del 2003 al 2005 i del 2017 al 2019.
c) Ponència sobreMesures civils de l’ordre de protecció i la seva incidència en el procediment civil”, organitzat pels Joves advocats de Granollers el 8 de febrer de 2018.
d) Ponència sobre Situació de la parella separada o divorciada en la intestada. Conseqüències als fills en cas de mort intestada” en les Jornades de dret de Família celebrades al Col·legi d’advocats de Granollers en el mes de maig de 2018.
e) Ponència sobre “Els drets dels avis respecte dels néts després de la separació o divorci. Famílies reconstituïdes: els drets dels cònjuges o parelles no progenitors després de la separació, o divorci de la nova parella” en les jornades de dret de Família celebrades al Col·legi d’advocats de Granollers el maig de 2016.
f) Ponència sobre la “Liquidació del règim econòmic de separació de béns: problemática processal” en les Jornades de dret de Família celebrades al Col·legi d’advocats de Granollers el 2015.
g) Ponència sobre les “Qüestions pràctiques sobre la regulació de l’habitatge famíliar en el llibre del CCCat.” en les Jornades de dret de Família celebrades al Col·legi d’advocats de Granollers el 2014.
h) Ponència sobre la “Liquidació del règim de separació de béns el 7 de juny de 2007 en les jornades de Dret “El Nou dret civil català: la seva doble perspectiva civil i processal”, organitzades per la Comissió de formació de l’Il·lustre Col·legi d’ advocats de Sabadell i adreçat per videoconfèrencia als altres Col·legis d’advocats de Catalunya.
i) Ponència sobre les “Incidències processals en els procesos de família en la LEC 1/2000 de 7 de gener”, en les Jornades de família organitzades per l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Granollers, abril de 2002.

ARTICLES PUBLICATS

a) “Llei 28 de desembre de 1998, de situacions convivencials d’ajuda mútua” a la revista “Lligall”, publicació de l´Il·lustre Col·legi de Granollers el 1999 i la revista “Lligall”, publicació de l’Il·lustre Col·legi de Girona, JAC el 2000.
b) “Incidències processals en el procediment de modificació de mesures amb la nova LEC” a la revista “Lligall”, publicació de l’Il·lustre Col·legi de Granollers el 2001.
c) “La guarda i custòdia compartida: reflexions i aspectes crítics (I)” en la Infància, Butlletí dels profesionals de la infància i adolescència. pp. 1-5. Generalitat de Catalunya, 2006. Article científic, essent coautor el Sr. Joan Manel Abril Campoy.
d) “La guarda i custòdia compartida: reflexions i aspectes crítics (II)” en la Infància, Butllatí dels professionals de la infància i adolescència. pp. 6-11. Generalitat de Catalunya, 2006. Article científic, essent coautor el Sr. Joan Manel Abril Campoy.
e) “Una breve reflexión sobre la nueva regulación de la guarda compartida” Revista Lligall, publicada per il·lustre Col·legi Advocats de Granollers, desembre 2010, núm 51.
f) “Algunas reflexiones sobre el derecho de uso de la vivienda famíliar, cuestiones procesales y de derecho material”, Revista Lligall, publicada per l’Il·lustre Col·legi Advocats de Granollers, novembre 2013, núm 51.
g) Comunicació 5ª Trobada SCAF el 14 i 15 de maig de 2015 a Sitges sobre la “Liquidació del Règim de separació de béns: problemàtica processal en la divisió dels béns proindivís i compensació econòmica”.

FORMACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL

 1. Membre de l’Associació Espanyola d’Advocats de família (AEAFA) des de febrer de 1998.
 2. Certificació expedida pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de febrer de 2001 que acredita l’especialització per a intervenir com a lletrada en la Jurisdicció de menors.
 3. Membre de la Societat Catalana d’advocats de família (SCAF) des de la seva creació 2003.
 4. Membre de la “International society of family law” des de 2008.
 5. Membre en Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS) des del març del 2019.
 6. Sòcia fundadora nº149 de la “Plataforma familia y derecho”, 2019.
 7. Membre de l’Associació catalana de Dones juristes des del 8 de novembre de 2006.
 8. Membre de la Comissió de dret de família de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Granollers des de la seva constitució en data 8 de novembre de 2006.
 9. Àrbitre del Tribunal Arbitral del Vallés Oriental.

FORMACIÓ CONTINUADA

2021

 1. Participació a les XVIII Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d’Advocats de Família “Malgrat la Pandèmia”, celebrades a Barcelona els dies 11 i 12 de  novembre de 2021 .
 2. Assistència el 3 de novembre de 2021, a la “Trobada amb l’advocacia especialitzada en dret de família i gabinets tècnics de psicologia jurídica del menor i forense”, amb la participació al grup de treball “Connexió entre els Jutjats Civils i els de violència sobre la dona”.

 

2019

 1. Assistència a la jornada sobre “Previsió i transmissió intergeneracional del patrimoni al marge de la successió” celebrada el 10 de desembre del 2019, al Col·legi de Notaris de Catalunya.
 2. Assistència al primer congrés de Dret de família organitzat per l’Editorial jurídica Sepín, i celebrat a Madrid els dies 14 i 15 de novembre del 2019.
 3. Assistència a les “XVII Jornades de Dret de Família de la Societat Civil Catalana d’Advocats de Família”, celebrades a Barcelona els dies 24 i 25 d’octubre del 2019. “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques”.
 4. Assistència a la IX Trobada Anual de Socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família, celebrada a Lleida els dies 23 i 29 de maig de 2019.
 5. Assistència el 15 de març de 2019 al Col·legi de Notaris de Catalunya, a la jornada sobre “Connexions entre els drets de família i de successions a Catalunya”.
 6. Assistència a les V Jornades de Dret de família i successions, celebrades a Barcelona el 31 de gener de 2019.

 

2018

 1. Assistència a les “XVI Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d’Advocats de Família”, celebrades a Barcelona els dies 22 i 23 de novembre de 2018.
 2. Participació al “Congrés de Noves perspectives del Dret de successions” organitzat per l’àrea de dret civil del departament de dret privat, processal i financer de la Universitat Rovira i Virgili, els dies 25 i 26 d’octubre a Tarragona, 2018.
 3. Participació al “Encuentro con la abogacía especializada en derecho de família y gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense”, sobre Justícia terapèutica, organitzat pel Servei de Formació del Consejo General del Poder Judicial i celebrada a Madrid els dies 8 a 10 d’octubre de 2018.
 4. Assistència a les XX Jornades de Dret Català a Tossa de Mar sobre “Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions”, celebrades els dies 20 i 21 de setembre de 2018.
 5. Assistència a les Jornades sobre els reglaments UE 2016/1103 i 2016/1104, de règims econòmics matrimonials i efectes patrimonials de les Unions Registrades, a l’I·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya celebrades a Barcelona, els dies 4, 5, 11 i 12 de juny de 2018.
 6. Assistència a la VIII Trobada anual de socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família “El repte constant “, celebrada a Girona els dies 17 a 19 de maig del 2018.
 7. Assistència al “XXV Encuentro de la AEAFA”, “25 años impulsando el derecho de família”, celebrat a Madrid, els dies 23-24 de febrer del 2018.

 

2017

 1. Participació al “Encuentro con la abogacía especializada en derecho de família y gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense”, organitzat pel Servei de Formació del Consejo General del Poder Judicial i celebrat a Madrid els dies 9 a 11 d’octubre de 2017.
 2. Assistència a la” VII Trobada Anual de Socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família”, els dies 18, 19 i 20 de maig de 2017, celebrada a Palma de Mallorca.
 3. Assistència al “XXIV Encuentro de la AEAFA”, “Una mirada realista”, celebrat a Madrid, els dies 3 i 4 de març del 2017.

 

2016

 1. Assistència a la VI Trobada anual de socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família “Novetats i futur del dret de família”, celebrada a Girona els dies 12 i 13 de maig del 2016.
 2. Assistència a les “XIV Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d’Advocats de Família”, celebrades a Barcelona els dies 24 i 25 de novembre de 2016.
 3. Participació al “Encuentro con la abogacía especializada en derecho de família y gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense”, organitzat pel Servei de Formació del Consejo General del Poder Judicial i celebrada a Madrid els dies 3 i 5 d’octubre de 2016.

 

2015

 1. Assistència a les Jornades sobre jurisdicció voluntària, al Col·legi de Notaris de Catalunya els dies 6 i 7 d’octubre de 2015.
 2. Assistència a la 5ª Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família, els dies 14 i 16 de maig de 2015 a Sitges.
 3. Assistència al “XXII Encuentro de la AEAFA Nuevos impulsos para el derecho de família”, els dies 13 i 14 de març de 2015.
 4. Assistència a les “XII Jornades de Família” (Sense perdre el sentit jurídic del dret de família), organitzades per la Societat Catalana d’Advocats de Família, els dies 29 i 30 de gener de 2015 a Barcelona.

 

 2014-2013

 1. Assistència a la 4ª Trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família, celebrada a Girona els dies 15 i 16 de maig de 2014.
 2. Assistència al “Vigésimo Encuentro” sobre “Jurisdicción de família”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Família, celebrat els dies 8 i 9 de març de 2013 a Madrid.
 3. Assistència a les III Jornades Llibre Segon Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família, Llei 15/2010, de 29 de juliol, organitzades per la Societat Catalana d’Advocats de Família, els dies 28 de febrer i 1 de març de 2013 a Barcelona.

 

2012

 1. Participació en el “V Encuentro de Magistrados y Jueces de Família y Asociaciones de Abogados de Família”, celebrat a Madrid els dies 24 a 26 d’octubre de 2012, i organitzat pel “Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.
 2. Assistència a les XVII Jornades de Dret Català a Tossa de Mar sobre el segon llibre del Codi civil de Catalunya, celebrades els dies 20 i 21 de setembre de 2012.
 3. Assistència en el “Décinoveno Encuentro”, organitzat per la “Asociación Española de Abogados de Família” celebrat a Madrid, els dies 8 i 9 de març de 2012.
 4. Participació a les Jornades de Dret de Família, organitzades per l’I.lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, els dies 14 i 15 de juny del 2012.
 5. Assistència a la segona trobada de la Societat Catalana d’Advocats de Família, el 17 i 18 de maig de 2012 a Girona.

 

2011-2010

 1. Assistència a les Jornades de Dret de Família, organitzades per la Asociación Española de Abogados de Família, els dies 7 i 8 de juliol de 2011 a Palma de Mallorca.
 2. Participació en el “Décimoctavo Encuentro” sobre “La nueva regulación del derecho de família”, organitzat per la “Asociación Española de Abogados de Família” celebrat a Madrid, els dies 11 i 12 de març de 2011.
 3. Participació en el “V Encuentro de Magistrados y Jueces de Família y Asociaciones de Abogados de Família”, celebrat a Madrid els dies 27 i 28 d’octubre de 2010, i organitzat pel “Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.
 4. Assistència a les “XV Jornadas Derecho de Família” el 23 i 24 de setembre de 2010 a Sevilla, i organitzat per la Asociación Española de Abogados de Família.
 5. Assistència a la “Jornada de seguretat privada i vigilància no uniformada”, celebrada a Barcelona el 10 de març de 2010.

 

 2009-2008
1. Participació en la Jornada de Dret Successori “L’Herència a Catalunya”, celebrada a Barcelona el 3 de desembre del 2009.
2. Participació en el seminari de “La nova llei de mediació en l’àmbit del dret privat”, organitzat per la Societat Catalana d’Advocats de Família i celebrat a Barcelona l’1 d’octubre de 2009.
3. Participació al “Décimosexto encuentro” sobre “Novedades en dos perspectivas”, celebrat els dies 6 i 7 de març 2009 a Madrid, i organitzat per la Asociación Española de Abogados de Família.
4. Assistència a les “XIII Jornadas Derecho de Família” celebrades el 25 i 26 de setembre de 2008 a Sevilla, i organitzat pel Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, junt amb la Asociación Española de Abogados de Família.
5. Participació al “Décimoquinto encuentro” sobre “El derecho de família en expansión”, celebrat els dies 7 i 8 de març a Madrid, i organitzat per la Asociación Española de Abogados de Família.
6. Assistència al seminari de Dret de Família, celebrat a Barcelona el dia 25 de gener de 2008 i organitzat per Enfoque XXI.
7. Assistència jornades sobre dret immobiliari (L.P.H i reformes en la llei hipotecària), organitzades por Enfoque XXI celebrades a Barcelona el 24 de gener de 2008.

 

2007-2006

 1. Assistència a les “XII Jornadas de família”, al setembre de 2007 a Sevilla, i organitzat pel Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, junt amb la Asociación Española de Abogados de Família.
 2. Assistència al “Décimocuarto encuentro” sobre “Temas de novedad en derecho de família”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, celebrado a Madrid el 9 i 10 de març del 2007.
 3. Assistència a la jornada sobre “Qüestions processals i fiscals en el dret de família”, organitzades per la Societat Catalana de dret de família i celebrades el 17 de novembre de 2006.
 4. Assistència a les jornades sobre la “nova modalitat de la custòdia compartida”, organitzades pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’advocats de Catalunya i celebrades el mes d’octubre de 2006.
 5. Assistència a les jornades sobre “El nuevo derecho de família”, els dies 28 i 29 de setembre del 2006 a
 6. Assistència a les Catorzenes Jornades de dret Català a Tossa, sobre la “Codificació dels drets reals a Catalunya”, celebrades el 21 i 22 de setembre de 2006.
 7. Assistència a la ponència sobre “Responsabilitat civil dels advocats”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Girona i celebrada el 16 de juny del 2006.
 8. Assistència al seminari “La nova legislació de Catalunya sobre els drets reals” organitzades per Enfoque XXI a Barcelona el 9 de juny de 2006.
 9. Assistència al seminari “La norma normativa de Catalunya sobre la propietat horitzontal” organitzades per Enfoque XXI a Barcelona el 8 de juny de 2006.
 10. Assistència al “Décimotercero encuentro” sobre “El derecho de familia tras las reformas legislativas del año 2005”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, celebrat a Madrid el març del 2006.

 

 

2005-2004

 1. Assistència a la jornada sobre “novetats en el dret de família”, organitzada per la Societat Catalana de dret de família i celebrades el 5 d’octubre de 2005.
 2. Assistència a les jornades sobre recurs de cassació i procediments d’execució, organitzades per l’Il·lustre Col·legi advocats de Sabadell i celebrades el 13 de juny de 2005.
 3. Assistència al “Décimosegundo encuentro” sobre “Temas de actualidad en derecho de família”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, celebrat el març del 2005.
 4. Assistència al seminari sobre “Novedades en derecho de família” celebrat a Barcelona el mes de febrer del 2005.
 5. Participació al “Undécimo encuentro” sobre “Actualización del derecho de família y sucesiones”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, celebrat el març del 2004.

 

2003-2002

 1. Assistència al seminari sobre “L’aplicació de la LEC 1/2000 als Jutjats de Granollers i Mollet” celebrat a Granollers el setembre del 2003.
 2. Assistència a les VIII Jornades de “Dret de Família” celebrades a Sevilla el setembre del 2003.
 3. Assistència al “Décimo encuentro” sobre “La conflictividad en los procesos familiares: vías jurídicas para su reducción”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, i celebrat el mes de març del 2003.
 4. Assistència a les jornades sobre dret català “El dret d’accessió i ocupació a la Llei 25/2001 de 31 de desembre i el dret de retenció al projecte de drets reals de garantia”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Granollers celebrat el mes d’abril de 2002.
 5. Assistència sobre “Dret civil català” organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana i celebrat el mes d’abril del 2002.
 6. Assistència al “Noveno encuentro” sobre “Dos años después. Aspectos dudosos de la ley de enjuiciamiento civil relacionados con los procesos de familia: soluciones e interpretaciones”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, i celebrat el març del 2002.
 7. Assistència a les jornades “Derecho sucesorio en la crisis del matrimonio y en las parejas de hecho: derecho común y derechos autonómicos”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, i celebrat el març del 2002.

 

2001-1999

 1. Assistència al “Octavo encuentro” sobre “Los hijos menores de edad en situación de crisis famíliar”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, i celebrat el mes de març del 2001.
 2. Assistència al curs “Especialització per a la intervenció lletrada en la jurisdicció de menors”, organitzat per l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i celebrat el mes de febrer del 2001.
 3. Participació en el II Congrés de l’Advocacia Catalana, i en concret a la ponència de “la competència normativa” celebrat a Tarragona el 29 i 30 de setembre de 1999.
 4. Assistència a la Jornada sobre mediació familiar, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona i celebrat el mes de juliol del 1999.
 5. Assistència com a ponent al Segon Congrés d’Advocats Joves de Catalunya, celebrat a Sitges el juny del 1999 sobre “Intrusisme professional”.
 6. Assistència a la “Jornada sobre la nova llei d’enjudiciament civil” celebrada al Col·legi d’Advocats de Granollers el mes de juny del 2000.
 7. Assistència al “Sexto encuentro” sobre “Disyuntivas procesales en los pleitos matrimoniales de separación y de divorcio”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia i celebrat el mes d’abril del 1999.
 8. Assistència a la jornada sobre el “Nou codi de família”, celebrada a Granollers el mes de març del 1999.

 

1998-1995

 1. Participació a les XVIII Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d’Advocats de Família “Malgrat la pandèmia”, celebrades a Barcelona els dies 11 i 12 de novembre de 2021.
 2. Assistència a les jornades “Codi de família i Llei d’unions estables de parella”, dutes a terme a la facultat de dret de la universitat de Barcelona celebrades al mes de novembre del 1998.
 3. Assistència a la jornada monogràfica sobre dret de família “Las uniones de hecho”, celebrada a Barcelona el mes de juny del 1998.
 4. Assistència al “Quinto encuentro” sobre “Más alla de la frontera: puntos capitales del derecho de familia en su dimensión internacional”, organitzat per la Asociación Española de Abogados de Familia, el mes de març del 1998.
 5. Assistència a la jornada sobre dret de família celebrada a Barcelona el mes de febrer del 1998.
 6. Assistència al seminari “El divorcio: “la única solución jurídica a la crisis matrimonial?” impartit a La universitat Menéndez y Pelayo el mes de novembre del 1997.
 7. Assistència al “Curs magistral: problemes actuals de la responsabilitat civil”, celebrat a Santander l’agost del 1997.
 8. Assistència al Primer Congrés d’Advocats Joves de Catalunya, celebrat a Palamós el juny del 1997.
 9. Assistència al curs sobre “Aspectes fiscals que incideixen en el camp matrimonial”, celebrat el mes de novembre de 1996.
 10. Assistència a les Jornades sobre la nova llei d’arrenjdaments urbans de 24 de novembre de 1994, organitzades per l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i celebrades el mes de gener de 1995.
 11. Assistència a les Jornades sobre la Llei d’Arrendaments urbans de 24 de novembre de 1994, organitzades per la Cambra de la propietat urbana de Barcelona i celebrades el mes de febrer de 1995.