Artigas Advocats | COMUNICAT URGENT / COMUNICADO URGENTE / URGENT RELEASE
17128
post-template-default,single,single-post,postid-17128,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-artigas,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

COMUNICAT URGENT / COMUNICADO URGENTE / URGENT RELEASE

COMUNICAT URGENT / COMUNICADO URGENTE / URGENT RELEASE

AVIS IMPORTANT!                                                                                                               16 de març de 2020

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que va aprovar ahir el Govern espanyol, d’acord també amb les indicacions donades per Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, s’han suspès tots els judicis així com s’han interromput tots els terminis legals de qualsevol procediment judicial.

El Reial Decret preveu unes excepcions, de les quals el despatx informarà a qui tingui interès.

El pla de contingència, per a les properes dues setmanes és la SUSPENSIÓ PRESENCIAL DE REUNIONS.

LES VISITES es realitzaran per VIDEOCONFERÈNCIA i les CONSULTES per telèfon (93 860 43 43) i per EMAIL (ra@artigasadvocats.com)

Així mateix, i d’acord amb l’evolució de la situació, el pla es podria anar revisant i actualitzant.

Estem fent, tots plegats, un gran esforç per aconseguir que aquesta situació alteri el mínim possible l’activitat d’assessorament i de gestió del despatx.

Gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les molèsties.

¡AVISO IMPORTANTE!                                                                                                      16 de marzo de 2020

De conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria causadas por el COVID-19, que aprobó ayer el Gobierno español y, según las indicaciones dadas por Protección Civil del Departamento del Interior de la Generalitat de Cataluña, se ha acordado la suspensión de los juicios, así como interrumpido los plazos legales de cualquier procedimiento judicial.

El Real Decreto prevé algunas excepciones que este despacho podrá informar a quien tenga interés.

El plan de contingencia para las próximas dos semanas es la SUSPENSIÓN PRESENCIAL DE LAS REUNIONES.

Las visitas se realizarán por VIDEOCONFERENCIA y las consultas por CORREO ELECTRÓNICO: por TELEFONO (93 860 43 43) y por EMAIL (ra@artigasadvocats.com).

Del mismo modo, y de conformidad con la evolución de la situación, el plan podría ser revisado y actualizado.

Estamos haciendo, todos juntos, un gran esfuerzo para asegurar que esta situación altere lo menos posible la actividad de asesoramiento y de gestión del despacho.

Gracias por su comprensión y excusar las molestias.

VERY IMPORTANT NOTICE!                                                                                                      March 16, 2020

In accordance with Royal Decree 463/2020, of 14 March, which declares the state of alarm due to the situation of health crisis caused by COVID-19, approved yesterday by the Spanish Government, and according to the indications given by Citizen safety of the Department of  Interior of the Generalitat de Catalunya, we communicate to all customers that all trials (JUDGMENTS) HAVE BEEN SUSPENDED, as well as INTERRUPTED the legal deadlines of any judicial proceedings.

The Royal Decree provides for certain EXCEPTIONS about which the firm may inform anyone interested.

The contingency plan for the next two weeks is the suspension of face-to-face meetings.

ALL MEETINGS will be by VIDEOCONFERENCE AND all LEGAL INQUIRIES will be by PHONE ( 93 860 43 43) or by email (ra@artigasadvocats.com).

Likewise, and according to the evolution of the situation, the plan could be reviewed and updated.

We are making a great effort together to ensure that the activity of the firm changes as little as possible by this situation.

Thank you for your understanding and apologize for the inconvenience.